Hierbij verklaart de ouder / verzorger van de deelnemer aan de Junior Riding Experience clinics akkoord te gaan met de volgende bepalingen.

1. Aansprakelijkheid Het is de ouder / toezichthouder van de deelnemer bekend dat aan het deelnemen aan de Junior Riding Experience off-road jeugdclinics risico’s verbonden zijn. Door ondertekening bevestigt hij/zij dat hij/zij noch MOTOX en haar medewerkers, noch de andere bij de realisatie van dit evenement betrokken partijen, noch enige andere medewerker of deelnemer aan dit evenement aansprakelijk zal stellen voor de gevolgen, voortvloeiende uit deelname aan dit evenement. Deelnemers, bij enige gebeurtenis, kunnen elkaar onderling niet aansprakelijk stellen.

2. Schade De ouder / toezichthouder van de deelnemer is ten alle tijden aansprakelijk voor alle schade die door de deelnemer wordt toegebracht aan de organisatie, haar apparatuur en benodigdheden, de start- en finishlocatie(s), de aanwijzingen onderweg, het (terrein)meubilair, de attributen bij zowel de posten als elders in het terrein, alsmede voor schade toegebracht aan derden.

3. Gezondheidsverklaring Door ondertekening verklaart de ouder/toezichthouder dat de deelnemer in goede gezondheid verkeert en niet onder doktersbehandeling is in verband met enige ziekte, lichamelijk gebrek of letsel.

4. Uitsluiting van deelname bij wangedrag Bij wangedrag van een deelnemer wordt de deelnemer uitgesloten van deelname aan de Junior Riding Experience clinics en zal onmiddellijk verwijderd worden van het terrein. Verdere deelname aan toekomstige MotoX activiteiten worden uitgesloten zonder teruggave van de deelnamevergoeding.

5. Portretrecht De ouder / toezichthouder geeft toestemming beeldmateriaal te maken van de deelnemer en geeft daarbij toestemming voor gebruik van beeldmateriaal gemaakt op dit evenement en ziet af van het portretrecht ten behoeven van MotoX en de Junior Riding Experience.

6. Privacy MotoX neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In het Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in het Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@motox.nl.

7. Onvoldoende aanmeldingen MotoX behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende aanmeldingen in een groep de deelnemer te verplaatsen naar een andere dag / tijdstip.

8. Annulering door inschrijver Een boeking kan door de inschrijver 7 dagen voor de geboekte clinic kosteloos worden geannuleerd. Hierna is het volledige bedrag verschuldigd.

Door ondertekening van de Algemene Voorwaarden verklaart de ouder/toezichthouder dat hij/zij de inhoud van dit formulier heeft gelezen, begrepen en naar waarheid heeft ingevuld.

Door ondertekening /aanvinken van akkoord verklaart de aanvra(a)g(st)er of diegene die voor hem/haar tekent (bij aanvra(a)g(st)er jonger dan 18 jaar) dat de deelnemer toestemming heeft om aan de activiteit deel te nemen.

Direct contact

Neem direct contact met ons op en vul hieronder het formulier in.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search